วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นางภาณินี อำมฤตโชติ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธัญวิทย์ ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ                  ระดับเหรียญทอง  จากนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค                           เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญวิทย์ได้คะแนนเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปใน  5 กลุ่มสาระ (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ )
            ทั้งนี้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2558 ทั้งประเทศมีเพียง 27 โรงเรียนเท่านั้น นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนธัญวิทย์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (http://www.opec.go.th) กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com